آشنایی با فرقه های نوظهور

ویژه نامه سدید/شماره دوم

ویژه نامه سدید/شماره دوم                    
در این بخش از ویژه نامه "سدید" با تقابل های فکری حلقه کیهانی و شریعت اسلام آشنا خواهیم شد.

فایل ویژه نامه "سدید" را جهت چاپ از اینجا دریافت نمایید.


تصاویر

نظرات

ارسال نظر

پست الکترونیک شما در بخش نظرات عمومی منتشر نخواهد شد.