حقیقت گمشده

حقیقت گمشده                    
نویسنده: معتصم سید احمد/ ترجمه محمدرضا مهری

 عناوین اصلی کتاب شامل:

مقدمه مترجم؛ اهداء؛
فصل اول : برگزیده هایی از زندگی ام؛
فصل دوم : پرده برداشته شد؛ فصل سوم :
حدیث کتاب اللّه وعترتی درمصادر اهل سنت؛
فصل چهارم : اهل بیت چه کسانی هستند؟؛
فصل پنجم : ولایت علی (ع ) در قرآن؛
فصل ششم : شوری وخلافت اسلامی؛
فصل هفتم : مثلث تحریف حقایق؛
فصل هشتم : مذاهب چهارگانه زیرذره بین؛
فصل نهم : عقاید اهل سنت؛ پی نوشتها

برای دریافت فابل کتاب اینجا کلیک کنید.


کلید واژه ها:

نظرات

ارسال نظر

پست الکترونیک شما در بخش نظرات عمومی منتشر نخواهد شد.