ساده و صمیمی با استادم

سوالات عالم سنی از استادش درباره شیعه (بخش نهم)

سوالات عالم سنی از استادش درباره شیعه (بخش نهم)                    
در این سری از فتونیوزهای پیش رو با برخی از سوالاتی که در خصوص تشیع و اهل تسنن مطرح است آشنا می شویم و در ادامه پاسخ آن ها بر مبنای روایات و احادیث مستند را دریافت میکنیم.


تصاویر

کلید واژه ها:
پرسشپاسخشیعهسنی

نظرات

ارسال نظر

پست الکترونیک شما در بخش نظرات عمومی منتشر نخواهد شد.