بررسی ادعاهای عرفان حلقه

عنکبوت دکان دار/ فشار قبر در عرفان حلقه

عنکبوت دکان دار/ فشار قبر در عرفان حلقه                    
نگاه طاهری در خصوص فشا قبر انحرافی بوده و متضاد با نگاه اسلامی می باشد.


صوت ها

فشار قبر در عرفان حلقه دانلود فایل

نظرات

ارسال نظر

پست الکترونیک شما در بخش نظرات عمومی منتشر نخواهد شد.