بررسی ادعاهای عرفان حلقه

عنکبوت دکان دار/ عرفان حلقه ملقمه ای از عرفان های دیگر

عنکبوت دکان دار/ عرفان حلقه ملقمه ای از عرفان های دیگر                    
عرفان حلقه و طاهری هریک از اموزه های خود را از یکی از عرفان های دیگر قرض گرفته است.


صوت ها

عرفان حلقه ملقمه ای از عرفان‌های دیگر دانلود فایل

نظرات

ارسال نظر

پست الکترونیک شما در بخش نظرات عمومی منتشر نخواهد شد.