تجربه های نجات یافتگان از حلقه

جوینده ی عرفانی که سر از تیمارستان درآورد

جوینده ی عرفانی که سر از تیمارستان درآورد                    
دراین مجموعه صوتی روایتی از زندگی جوانی را میشنویم که با ورود در عرفان حلقه سر از تیمارستان درآورده است.


صوت ها

جوانی که سراز تیمارستان درآورد دانلود فایل

نظرات

ارسال نظر

پست الکترونیک شما در بخش نظرات عمومی منتشر نخواهد شد.