نویسنده: حسین اسحاقی

اتحاد ملی و انسجام اسلامی در سپهر فکری امام (ره) و رهبری

اتحاد ملی و انسجام اسلامی در سپهر فکری امام (ره) و رهبری                    
عناوین اصلی کتاب شامل: اشاره؛ پیشگفتار؛ پگاه سخن ؛ اهمیت و ضرورت اتحاد و به هم پیوستگی اسلامی ؛ تفرقه و دوگانگی، عامل از هم گسیختگی اجتماعی ؛ تفرقه و اختلاف، درد کهنه جامعه اسلامی ؛ راه های نزدیک سازی اندیشه های فکری و عقیدتی ؛ فصل اول: اتحاد ملی و هم بستگی اسلامی از دیدگاه امام خمینی رحمه الله ؛ فصل دوم: اتحاد ملی و انسجام اسلامی از دیدگاه رهبری ؛ فصل سوم: حج و انسجام از منظر امام رحمه الله و رهبری ؛ کتاب نامه ؛ مقالات

برای دریافت و مطالعه کتاب اینجا کلیک کنید.


نظرات

ارسال نظر

پست الکترونیک شما در بخش نظرات عمومی منتشر نخواهد شد.