نویسنده: یوسف احمد دجوی مصری

توسل و رد شبهات

توسل و رد شبهات                    
مشخصات نشر : تهران: نشر مشعر، 1390. مشخصات ظاهری : 119ص. فروست : رد اهل سنت بر وهابیت؛1. شابک : 978-964-540-302-5 وضعیت فهرست نویسی : فیپا یادداشت : این کتاب ترجمه از بخش عربی تحت عنوان " محق التقول فی مساله التوسل " تالیف محمد زاهد کوثری می باشد. موضوع : توسل -- احادیث اهل سنت موضوع : وهابیه -- دفاعیه ها و ردیه ها موضوع : توسل -- احادیث اهل سنت شناسه افزوده : غاوجی، وهی سلیمان، مصحح شناسه افزوده : کوثری، محمد زاهد، 1879 - 1952 م . محق التقول فی مساله التوسل . برگزیده شناسه افزوده : مرکز تخصصی ترجمان دینی رده بندی کنگره : BP226/6/د3م3 1390 رده بندی دیویی : 297/468 شماره کتابشناسی ملی : 2332729 ص: 1 عناوین اصلی کتاب شامل: اشاره؛ دیباچه ؛ مقدمه ؛ توسل ؛ جواز توسل به پیامبر در زمان حیات و وفات ؛ توسل و استغاثه ؛ ردّ شبهات توسل و استغاثه

برای دریافت و مطالعه کتاب اینجا کلیک کنید.


نظرات

ارسال نظر

پست الکترونیک شما در بخش نظرات عمومی منتشر نخواهد شد.