نویسنده: سلطان الواعظین شیرازی

شبهای پیشاور در دفاع از حریم تشیع

شبهای پیشاور در دفاع از حریم تشیع                    
مشخصات نشر : تهران دار الکتب الاسلامیه 1366. مشخصات ظاهری : 1059 ص مصور شابک : 1500ریال ؛ 1500ریال وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : چاپ اول انتشارات آخوندی 1347 یادداشت : چاپ سی و پنجم 1372؛ 8000 ریال یادداشت : چاپ سی و ششم 1374؛ 20000 ریال یادداشت : چاپ سی و هفتم 1376؛ 30000 ریال ISBN 964-440-040-2 یادداشت : چاپ سی و هشتم 1377؛ 400000 ریال ISBN 964-440-040-2 یادداشت : چاپ سی و نهم 1379؛ 20000 ریال یادداشت : کتابنامه ص [1033] - 1308

برای دریافت و مطالعه کتاب اینجا کلیک کنید.


نظرات

ارسال نظر

پست الکترونیک شما در بخش نظرات عمومی منتشر نخواهد شد.