نویسنده: علی اصغر رضوانی

وهابیت و توجه به اولیا

وهابیت و توجه به اولیا                    
مشخصات نشر : تهران: نشرمشعر،1390. مشخصات ظاهری : 84ص.؛5/14×5/21س م. فروست : سلسله مباحث وهابیت شناسی. شابک : 9000 ریال 978-964-540-296-7: وضعیت فهرست نویسی : فاپا یادداشت : کتابنامه :ص. [83] - 84 ؛ همچنین به صورت زیرنویس. موضوع : وهابیه -- عقاید موضوع : سوگند -- جنبه های مذهبی -- وهابیه

برای دریافت و مطالعه کتاب اینجا کلیک کنید.


نظرات

ارسال نظر

پست الکترونیک شما در بخش نظرات عمومی منتشر نخواهد شد.