آشنایی با فرقه های نوظهور

ویژه نامه سدید/شماره اول

ویژه نامه سدید/شماره اول                    
در این بخش از ویژه نامه "سدید" با روند شکل گیری نفکرات و عقاید حلقه کیهانی آشنا خواهیم شد.

فایل ویژه نامه "سدید" را جهت چاپ از اینجا دریافت نمایید.


تصاویر

نظرات

ارسال نظر

پست الکترونیک شما در بخش نظرات عمومی منتشر نخواهد شد.