انحراف وهابیت / قسمت چهارم

انحراف وهابیت / قسمت چهارم                    
مروجین فرقه ضاله وهابیت همواره ادعا می کنند که ما هیچ اعتقادی مغایر با اعتقادات اسلامی نداشته و خود را مسلمان موحد و خالص می دانند و با همین حربه، سعی در اغفال عموم مردم دارند.


صوت ها

انحراف وهابیت دانلود فایل

کلید واژه ها:

نظرات

ارسال نظر

پست الکترونیک شما در بخش نظرات عمومی منتشر نخواهد شد.