انحراف وهابیت / قسمت سوم

انحراف وهابیت / قسمت سوم                    
مروجین فرقه ضاله وهابیت همواره ادعا می کنند که ما هیچ اعتقادی مغایر با اعتقادات اسلامی نداشته و خود را مسلمان موحد و خالص می دانند و با همین حربه، سعی در اغفال عموم مردم دارند.


صوت ها

انحراف وهابیت دانلود فایل

نظرات

ارسال نظر

پست الکترونیک شما در بخش نظرات عمومی منتشر نخواهد شد.