بی خدایی در عرفان حلقه/بخش دوم وسوم

بی خدایی در عرفان حلقه/بخش دوم وسوم                    
مجموعه صوتی بی خدایی در عرفان حلقه به بررسی 10 لغزشگاه فکری این فرقه می پردازد. این مجموعه صوتی بر اساس کتاب "بی خدایی در عرفان حلقه" به قلم آقای حمزه شریفی دوست و توسط پایگاه مجازی سدید آنلاین تدوین صوتی گردیده است.

لغزشگاه دوم : عشق به خدا یا محبت به او

لغزشگاه سوم: آبا خدا چیستی دارد؟!


صوت ها

لغزشگاه دوم و سوم دانلود فایل

نظرات

ارسال نظر

پست الکترونیک شما در بخش نظرات عمومی منتشر نخواهد شد.