لغزشگاه اول: بی نیازی خداوند از تعریف

بی خدایی در عرفان حلقه/بخش اول

بی خدایی در عرفان حلقه/بخش اول                    
مجموعه صوتی بی خدایی در عرفان حلقه به بررسی 10 لغزشگاه فکری این فرقه می پردازد. این مجموعه صوتی بر اساس کتاب "بی خدایی در عرفان حلقه" به قلم آقای حمزه شریفی دوست و توسط پایگاه مجازی سدید آنلاین تدوین صوتی گردیده است.


صوت ها

لغزشگاه اول دانلود فایل

نظرات

ارسال نظر

پست الکترونیک شما در بخش نظرات عمومی منتشر نخواهد شد.