عبارت جستجو:
 
اتحاد ملی و انسجام اسلامی در پرتو آموزه های غدیر
تاریخ ارسال:1394/11/22 12:26:06 ب.ظ| تعداد بازدید:2274

مرکز پخش: انتشارات مسجد مقدّس جمکران فروشگاه بزرگ کتاب واقع در صحن مسجد مقدّس جمکران تلفن و نمابر: 7253340 - 0251 صندوق پستی: قم - 617 «حق چاپ مخصوص ناشر است» عناوین اصلی کتاب شامل: مقدمه ناشر؛ پیشگفتار؛ اتحاد ملّی ؛ انسجام اسلامی ؛ فهرست کتاب های انتشارات مسجد مقدّس جمکران ؛ پی نوشت ها

اجتهاد در مقابل نصّ
تاریخ ارسال:1394/10/23 02:23:26 ب.ظ| تعداد بازدید:441

مشخصات نشر : قم : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، دفتر انتشارات اسلامی ‫، 1375. مشخصات ظاهری : ‫647 ص. فروست : دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ؛ 848. شابک : ‫1150 ریال ‫ ‫ 964-470-237-9 : ؛ ‫15500 ریال (چاپ نهم) ؛ ‫97000 ریال ‫: چاپ یازدهم ‫ : ‫ 978-964-470-237-2 یادداشت : چاپ نهم : 1377. یادداشت : ‫چاپ یازدهم : پاییز 1388. یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس . موضوع : علی بن ابی طالب ‫ ‫(ع) ، امام اول، ‫23 قبل از هجرت - 40ق. -- اثبات خلافت موضوع : امامت شناسه افزوده : دوانی ، علی ، ‫ 1308 - 1385. ، مترجم شناسه افزوده : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفترانتشارات اسلامی رده بندی کنگره : ‫ BP223/5 ‫ /ش4ن6041 1375 رده بندی دیویی : ‫ 297/452 شماره کتابشناسی ملی : م 75-4261 عناوین اصلی کتاب شامل: مقدمه مؤ لّف؛ مقدمه دفتر؛ مقدّمه چاپ هشتم؛ مقدّمه چاپ اوّل؛ پرتویی از زندگانی مؤ لّف کتاب؛ فصل اوّل : اجتهادات ابوبکر و اتباع وی در مقابل نصّ صریح قرآن و سنّت پیامبر(ص )؛ فصل دوم : اجتهادات عمر و اتباع وی در مقابل نصّ صریح قرآن و سنّت نبوی (ص )؛ فصل سوم : اجتهادات عثمان و اتباع وی در مقابل نصّ صریح قرآن و سنّت نبوی (ص )؛ فصل چهارم : اجتهادات عایشه و اتباع وی در مقابل نصّ صریح قرآن و سنّت نبوی (ص )؛ فصل پنجم : اجتهادات خالد بن ولید در مقابل نصّ صریح قرآن و سنّت نبوی (ص )؛ فصل ششم : اجتهادات معاویه بن ابی سفیان درمقابل نصّ صریح قرآن و سنّت نبوی (ص )؛ فصل هفتم : اجتهادات علمای اهل تسنّن در مقابل نصّ صریح قرآن و سنّت نبوی (ص )؛ پی نوشتها

پرتوی از سیره و سیمای امام مهدی (عج)
تاریخ ارسال:1394/10/23 12:46:02 ب.ظ| تعداد بازدید:418

ناشر : مهدی پیشوایی عناوین اصلی کتاب شامل: مقدمه؛ نواب چهارگانه؛ مهدی از دیدگاه علمای اهل سنت؛ چهل حدیث

در پرتو شریعت : پاسخ به شبهات وهابیت
تاریخ ارسال:1394/10/21 10:32:37 ق.ظ| تعداد بازدید:478

مشخصات نشر : تهران: مشعر، 1386. مشخصات ظاهری : 384 ص. شابک : 25000 ریال : 978-964-540-090-1 وضعیت فهرست نویسی : فیپا یادداشت : کتابنامه: ص. 369-384 ؛ همچنین به صورت زیرنویس. موضوع : وهابیه -- دفاعیه ها و ردیه ها. رده بندی کنگره : BP207/6/ز2د4 1386 رده بندی دیویی : 297/416 شماره کتابشناسی ملی :

پرتوی حق: پاسخ شیعه به برخی از شبهات وارد شده از جانب وهابیان
تاریخ ارسال:1394/10/21 09:52:57 ق.ظ| تعداد بازدید:452

مشخصات نشر : قم : عطر عترت، 1390. مشخصات ظاهری : 368 ص. شابک : 50000ریال: 978-600-5588-72-9 وضعیت فهرست نویسی : فیپا موضوع : شیعه -- دفاعیه ها و ردیه ها موضوع : وهابیه -- دفاعیه ها و ردیه ها شناسه افزوده : تربتی، محدثه، 1368 - رده بندی کنگره : BP212/5/ت4پ4 1390 رده بندی دیویی : 297/417

12