عبارت جستجو:
 
عرفان حلقه و رد پیشاپیش اعترافات
تاریخ ارسال:1395/08/11 09:51:16 ق.ظ| تعداد بازدید:700

نتیجه این که، نشانه های هدایت گری و مقاومت و تلاش برای هدایت و نجات مردم در رفتارهای طاهری و سایر مسترهایی که بازداشت شده اند، دیده نمی شود.

زندگی هایی که بر باد رفتند...
تاریخ ارسال:1395/05/26 11:57:07 ق.ظ| تعداد بازدید:609

نجات یافتگان از حلقه تجربه های متفاوت و غم انگیزی از حضور در این فرقه دارند که قابل توجه می باشد!

روح مادر بزرگت در وجود توست!!!
تاریخ ارسال:1395/05/25 11:55:25 ق.ظ| تعداد بازدید:595

نجات یافتگان از حلقه تجربه های متفاوت و غم انگیزی از حضور در این فرقه دارند که قابل توجه می باشد!

توجیهی به نام برون ریزی
تاریخ ارسال:1395/05/23 11:54:37 ق.ظ| تعداد بازدید:606

نجات یافتگان از حلقه تجربه های متفاوت و غم انگیزی از حضور در این فرقه دارند که قابل توجه می باشد!

12345678