عبارت جستجو:
 
نقد کلیپ های «من زئوس هستم»
تاریخ ارسال:1395/03/24 02:12:52 ب.ظ| تعداد بازدید:3863

برآن شدیم کلیپ‌های 34 و 70 و 202 که همه یک موضوع را دنبال می‌کنند و آن‌هم اشکالاتی به چند آیه قرآن می‌باشد را در معرض توجه قرار داده و آن‌ها را بررسی و نقد کنیم

شیوه‌های نفوذ وهابیت در میان اهل‌سنت
تاریخ ارسال:1394/11/22 12:23:43 ب.ظ| تعداد بازدید:602

یکی از دیگر از شیوه‌های نفوذ وهابیت در میان سنی‌مذهبان، دروغ است که در حوزه‌های مختلف جاری می‌شود. وهابیان با نسبت تشیع به اهل‌سنتی که با تمام قدرت در برابر آنان ایستاده‌اند به دنبال کم‌رنگ کردن چهره مخالفان خود هستند.

پاسخ‌های قاسم تبریزی به ادعاهای قطب خانقاه ظهیرالدوله
تاریخ ارسال:1394/11/17 12:03:54 ب.ظ| تعداد بازدید:834

حتی ساواک نمی‌توانست به لژهای فراماسونری نفوذ کند/ هیچ سندی پیرامون تایید انجمن اخوت یا صفی‌علیشاهی‌ها توسط آیت‌الله بروجردی وجود ندارد/ انجمن اخوت فرقه‌ای ماسونی بود که مانند حزب اداره می‌شد/ اسماعیل رائین نیمی از حقیقت را گفت، نه همه آن را/ مشی سیاسی عبدالله انتظام در تناقض با منش درویش‌مآبانه و خانقاهی بود

جامعه اسلامی در وحدت تعالی می یابد شیوه های حفظ همبستگی در کلام وحی
تاریخ ارسال:1394/11/13 12:24:29 ب.ظ| تعداد بازدید:2068

منشا مقاله : ، جام جم (15 آذر 1384): ص 10. توصیفگر : وحدت اسلامی توصیفگر : عدالت اجتماعی توصیفگر : حکومت اسلامی توصیفگر : وحی توصیفگر : قرآن عناوین اصلی کتاب شامل: جامعه اسلامی در وحدت تعالی می یابد

1234567