عبارت جستجو:
 
تضاد با قرآن در فرقه احمدالحسن
تاریخ ارسال:1396/08/11 01:24:04 ب.ظ| تعداد بازدید:41

یکی از شیوه‌های نقد فرقه‌های نوظهور بیان تضاد کلام آن‌ها با مبانی اسلامی است. در فرقه احمد الحسن از این نوع تضادها کثیرا پیدا می‌شود. وی دلیل می‌آورد که خداوند به بسیاری از امت‌ها پیامبری نفرستاده است. و این کلام وی درست مقابل کلام الهی است و قرآن به صراحت بر فرستان پیامبران برای هر امتی خبر می‌دهد.

پائولو کوئیلو؛ دیدگاه‌ها‌ و تحلیل‌ها‌
تاریخ ارسال:1396/08/11 09:34:10 ق.ظ| تعداد بازدید:22

پلورالیسم دینی، تجربة دینی، نهیلیسم و ترویج انواع ناهنجاری انسانی و اجتماعی از جمله اموری است که در آثار پائولو کوئیلو موج می‌زند. اوج تفکر او در نیمه گمشده به ظهور می‌رسد و سرانجام به آزادی جنسی می‌انجامد.

مهدویت در طریقت و تشیع
تاریخ ارسال:1396/08/11 09:22:56 ق.ظ| تعداد بازدید:28

این نوشتار، میزان تأثیر متغیرهای مهاجرت و سلطه فراگیر طریقت‌های صوفیه بر جامعه کردستان را در رشد تشیع در میان کردها تحلیل می‌کند.

نقد کلیپ های «من زئوس هستم»
تاریخ ارسال:1395/03/24 02:12:52 ب.ظ| تعداد بازدید:4512

برآن شدیم کلیپ‌های 34 و 70 و 202 که همه یک موضوع را دنبال می‌کنند و آن‌هم اشکالاتی به چند آیه قرآن می‌باشد را در معرض توجه قرار داده و آن‌ها را بررسی و نقد کنیم

شیوه‌های نفوذ وهابیت در میان اهل‌سنت
تاریخ ارسال:1394/11/22 12:23:43 ب.ظ| تعداد بازدید:668

یکی از دیگر از شیوه‌های نفوذ وهابیت در میان سنی‌مذهبان، دروغ است که در حوزه‌های مختلف جاری می‌شود. وهابیان با نسبت تشیع به اهل‌سنتی که با تمام قدرت در برابر آنان ایستاده‌اند به دنبال کم‌رنگ کردن چهره مخالفان خود هستند.

12345678