عبارت جستجو:
 
بدعت ها عامل انحراف
تاریخ ارسال:1395/08/11 09:43:56 ق.ظ| تعداد بازدید:563

تأویل هایی که خدا از آن بیزار است، یک فرقه بخاطر تمسک به آیات متشابه قائل شدند که خدای تعالی جسم دارد،دسته دیگر قائل به جبر شدند، گروهی به تفویض گراییدند، جمعی قائل شدند که انبیاء معصوم نیستند

سخنی با پیروان عرفان حلقه
تاریخ ارسال:1395/07/12 10:55:26 ق.ظ| تعداد بازدید:573

ظاهرا بعضی از دوستان علاقه مند به عرفان حلقه گمان می کنند که حلقه به خدا دعوت می کند! اما براستی این چطور ممکن است؟

نگاه عرفان حلقه به شیطان
تاریخ ارسال:1395/07/08 01:29:41 ب.ظ| تعداد بازدید:629

یکی از بحث‌های کلیدی و مهم در عرفان حلقه که تناقض آشکار با اسلام دارد، نگاه این عرفان به شیطان است. این نگاه فقط در حد یک دیدگاه باقی نمی‌ماند و به طور عملی در جای‌جای عرفان حلقه لمس می‌شود و با فهم چگونگی این دیدگاه، بسیاری از رموز و فراز و فرودهای عرفان حلقه درک و شناخته می‌شود.

عرفان و نماز
تاریخ ارسال:1395/07/08 11:22:39 ق.ظ| تعداد بازدید:356

گاه این سؤال طرح می‌شود که چه لزومی دارد ما نماز را به زبان عربی و با اعمال و رفتار خاص انجام دهیم؟ مگر نمی‌توان با زبان مادری و بدون مقیدشدن به الفاظ و افعال خاص با خدا ارتباط برقرار کرد؟

کتاب مقدس و اخبار مربوط به ظهور موعود آخرالزمان
تاریخ ارسال:1395/02/28 07:21:32 ق.ظ| تعداد بازدید:670

در مورد اطاعت همه‌ی امت‌ها از موعود، سفر پیدایش چنین آورده است: «عصای‌ سلطنت‌ از یهودا دور نخواهد شد تا شیلو که‌ همه‌ قوم‌ها او را اطاعت‌ می‌کنند، بیاید.»

123456789