عبارت جستجو:
 
دانستنیهای ادیان و مذاهب
تاریخ ارسال:1394/10/22 02:02:02 ب.ظ| تعداد بازدید:461

مشخصات نشر: اصفهان: مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان ، 1388. مشخصات ظاهری: نرم افزار تلفن همراه و رایانه وضعیت فهرست نویسی: فیپا موضوع: ادیان -- تاریخ عناوین اصلی کتاب شامل: اسلام و ادیان؛ فرقه های اسلامی؛ یهودیت؛ مسیحیت؛ زردشت؛ هندوئیسم؛ آیین جین؛ بودیسم؛ آئین سیک؛ آیین کنفوسیانیسم؛ آیین تائوئیسم؛ آئین شینتو

12