بروشور آشنایی با فرقه ذهبیه / قسمت دوم

در این مجموعه با اعتقادات و مناسک فرقه ذهبیه آشنا خواهیم شد.

بروشور آشنایی با فرقه ذهبیه / قسمت دوم

برای دریافت فایل چاپی اینجا کلیک نمایید.