در ساحل تقریب

مشخصات ظاهری : ص 99 شابک : 964-6293-87-54000ریال ؛ 964-6293-87-54000ریال ؛ 964-6293-87-54000ریال ؛ 964-6293-87-54000ریال وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : چاپ دوم 1380؛ 4000 ریال یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس موضوع : تقریب مذاهب موضوع : وحدت اسلامی موضوع : تقریب مذاهب -- جنبه های قرآنی موضوع : شیعه -- دفاعیه ها و ردیه ها رده بندی کنگره : BP233/5/س 2د4 رده بندی دیویی : 297/482 شماره کتابشناسی ملی : م 79-20191 ص: 1 عناوین اصلی کتاب شامل: اشاره؛ پیشگفتار؛ دیدگاه های شیعه در مسائل مربوط به تقریب ؛ توسعه در سجده گاه ؛ عناصر مؤثر در تقریب مسلمانان

در ساحل تقریب برای دریافت و مطالعه کتاب اینجا کلیک کنید.