درباره سدید

 

پایگاه مجازی تحلیل فرقه‌های نوظهور" سدید آنلاین" به بررسی خط مشی و اعتقادات اتحرافی فرقه‌ها می‌پردازد و با استدلال و بهره گیری از ابزار هنر و رسانه در راستای تبیین خط مستقیم و روشن عرفان اسلامی خواهد کوشید.