گوگل روند توقف Hangouts را از مهر ۹۸ آغاز می‌کند

گوگل روند توقف Hangouts را از مهر ۹۸ آغاز می‌کند

شرکت پرآوازه‌ی گوگل در سال‌های فعالیتش با نوعی آشفتگی در حوزه‌ی پیام ‌رسان‌ها مواجه بوده است. هنگ اوتس را باید حاصل همین سیاست آشفته خواند.