ویکی فرقه  

عرفان حلقه و رد پیشاپیش اعترافات

نتیجه این که، نشانه های هدایت گری و مقاومت و تلاش برای هدایت و نجات مردم در رفتارهای طاهری و سایر مسترهایی که بازداشت شده اند، دیده نمی شود. ...ادامه مطلب

بدعت ها عامل انحراف

تأویل هایی که خدا از آن بیزار است، یک فرقه بخاطر تمسک به آیات متشابه قائل شدند که خدای تعالی جسم دارد،دسته دیگر قائل به جبر شدند، گروهی به تفویض گراییدند، جمعی قائل شدند که انبیاء معصوم نیستند ...ادامه مطلب

بستری شدن در بیمارستان روانی

گاهی هم یه حدس‌ها و یا به قولی حالا پیشگویی‌هایی را می‌کرد که من با اینکه آدم خرافاتی نیستم، اعتقاد پیدا کرده بودم که دارای نیروی خارق‌العاده‌ است و خودش می‌گفت، با فرشته‌ها رابطه دارد. ...ادامه مطلب

سخنی با پیروان عرفان حلقه

ظاهرا بعضی از دوستان علاقه مند به عرفان حلقه گمان می کنند که حلقه به خدا دعوت می کند! اما براستی این چطور ممکن است؟ ...ادامه مطلب

عرفان حلقه و رد پیشاپیش اعترافات
یادداشتی برای عرفان حلقه

عرفان حلقه و رد پیشاپیش اعترافات

بدعت ها عامل انحراف
عرفان از منظر عرفان

بدعت ها عامل انحراف

بستری شدن در بیمارستان روانی
شرح حال یک نجات یافته

بستری شدن در بیمارستان روانی

سخنی با پیروان عرفان حلقه
یادداشت هایی برای عرفان حلقه

سخنی با پیروان عرفان حلقه

رادیو و نوا