ویکی فرقه  

بستری شدن در بیمارستان روانی

گاهی هم یه حدس‌ها و یا به قولی حالا پیشگویی‌هایی را می‌کرد که من با اینکه آدم خرافاتی نیستم، اعتقاد پیدا کرده بودم که دارای نیروی خارق‌العاده‌ است و خودش می‌گفت، با فرشته‌ها رابطه دارد. ...ادامه مطلب

سخنی با پیروان عرفان حلقه

ظاهرا بعضی از دوستان علاقه مند به عرفان حلقه گمان می کنند که حلقه به خدا دعوت می کند! اما براستی این چطور ممکن است؟ ...ادامه مطلب

نگاه عرفان حلقه به شیطان

یکی از بحث‌های کلیدی و مهم در عرفان حلقه که تناقض آشکار با اسلام دارد، نگاه این عرفان به شیطان است. این نگاه فقط در حد یک دیدگاه باقی نمی‌ماند و به طور عملی در جای‌جای عرفان حلقه لمس می‌شود و با فهم چگونگی این دیدگاه، بسیاری از رموز و فراز و فرودهای عرفان حلقه درک و شناخته می‌شود. ...ادامه مطلب

عرفان و نماز

گاه این سؤال طرح می‌شود که چه لزومی دارد ما نماز را به زبان عربی و با اعمال و رفتار خاص انجام دهیم؟ مگر نمی‌توان با زبان مادری و بدون مقیدشدن به الفاظ و افعال خاص با خدا ارتباط برقرار کرد؟ ...ادامه مطلب

بستری شدن در بیمارستان روانی
شرح حال یک نجات یافته

بستری شدن در بیمارستان روانی

سخنی با پیروان عرفان حلقه
یادداشت هایی برای عرفان حلقه

سخنی با پیروان عرفان حلقه

نگاه عرفان حلقه به شیطان
مقاله

نگاه عرفان حلقه به شیطان

عرفان و نماز
عرفان از منظر عرفان

عرفان و نماز

رادیو و نوا